preizkusi materialov

 
Vlaženje za preizkušanje materialov

Od kemičnih vlaken do opek – preden se nov material lahko začne prodajati na trgu, mora biti varen ... Preizkušanje sodobnih materialov omogoča natančno oceno obremenitev, ki jih lahko določeni material prenese, kdaj se bo material začel deformirati ter kakšne sile morajo delovati in kako dolgo, preden bo poškodovan ali uničen.

Analizirati je mogoče tudi najmanjše razlike in izključiti težave z nadaljnjo obdelavo.


Konstantno ozračje v prostoru s konstantno temperaturo in vlažnostjo je predpogoj za ponovljivost rezultatov preizkusa in predvsem za veljavnost, skupaj z uporabo zelo občutljive merilne opreme. Samo na ta način lahko dobimo smiselne in veljavne rezultate meritev ter pridemo do nedvoumnih informacij o varnosti in kakovosti zadevnega materiala.