We love humidity

We love humiditiy

<

Izjave o poslanstvu

  • Razumemo posebne potrebe strank in se zavezujemo, da jim bomo svetovali ter jim nudili strokovno podporo in energetsko-optimizirane rešitve za zagotavljanje večje produktivnosti, trajnosti in zdravja.
  • Naši izdelki in storitve so v svetovnem vrhu in ponujajo najboljšo zmogljivost in kakovost.
  • Strankam nudimo zagotovilo, da bodo vse rešitve, ki jih dobavljamo, v celotni življenjski dobi delovale pravilno in učinkovito.
  • V sodelovanju s strankami ponujamo storitve za povečanje in ohranjanje donosnosti njihovih naložb v tehnologije za obdelavo zraka in vode.
  • Smo vodilno podjetje na svetovnem trgu vlaženja in z inovacijami odločilno vplivamo na to specializirani tržno nišo.
  • Ustvarjamo delovno okolje, ki je dinamično, zahtevno, motivirajoče in zadovoljujoče za vse zaposlene, in podpiramo njihove talente s kulturo zaupanja, krepitvijo vlog, odgovornosti in priznanji.

Korporacijska kultura

Korporacijska kultura podjetja Condair temelji na moralnih konceptih in miselnostih, ki oblikujejo vedenje vseh naših zaposlenih in posledično našo etiko in podobo. Svoje vrednote upoštevamo pri svojem vsakodnevnem delu, pri medsebojnih odnosih, pri sprejemanju odločitev, pri ocenjevanju uspešnosti, pri prenašanju informacij in komunikaciji in v odnosih z deležniki.

Dynamisch & direkt

Dinamičnost in neposrednost

Smo v prihodnost usmerjeno podjetje s pozitivnim pristopom za spremembe in spodbujamo doseganje ciljev. Odzivamo se hitro in odločno. Smo pošteni in ne kompliciramo.

Kooperativ und offen

Sodelovanje in odprtost

Skupaj smo močnejši zaradi prostovoljne izmenjave znanja, veščin in idej. Poslušamo in spoštujemo različna mnenja. Odprti smo za nove ideje in načine delovanja.

Ergebnisorientiert

Usmerjenost k rezultatom

Znamo se osredotočiti na bistveno. Smo vztrajni, nepopustljivi in ne odnehamo, dokler ne dosežemo ciljev. Zadovoljni samo šele takrat, ko so dobri rezultati posledica naše odločnosti.


Ponujena vrednost

Condair posluje tako, da zagotavlja izpolnjevanje potreb vseh deležnikov v uspehu podjetja. Naši cilji so dolgoročni, in vemo, da smo v tudi v prihodnje lahko uspešni samo s pomočjo in zadovoljstvom vseh vpletenih. Razvili smo posebno ponujeno vrednost kot podlago za trajno sodelovanje z vsemi, katerih interes je uspeh podjetja. Prepričani smo, da dialog s predstavniki vseh skupin deležnikov v uspehu našega podjetja, predstavlja pomemben vir informacij za neprestane izboljšave.

Kunden

Stranke

od nas lahko pričakujejo ponudbo, ki je prilagojena potrebam in prijazna do uporabnika.

Vertriebspartner

Distribucijski partnerji

lahko z našimi izdelki dosežejo trajno konkurenčno prednost.

Mitarbeiter

Zaposleni

pri nas dobijo varnost, izziv in zadovoljstvo pri izvajanju nalog in pravično plačilo.

Zulieferer

Dobavitelji

se obravnavajo kot dolgoročni partnerji, ki se lahko na nas zanesejo.


Trajnostna naravnanost

V prihodnosti bodo družbena, etična in okoljska merila vse bolj in bolj pomembna. Dolgoročno bomo uspešni samo, če bo naše podjetje prispevalo h gospodarskemu razvoju in zdravemu okolju.  Kot podjetje želimo biti za zgled in prav tako želimo spodbujati zaposlene, da se zavedajo svojega okoljskega odtisa in podpirajo pobude v tej smeri. 

Umwelt

Okolje

V podjetju Condair smo prepričani, bomo pozitivno vplivali na okolje in prihodnje generacije, ker se zavzemamo za tehnologije, ki ponujajo učinkovito obratovanje in nizke emisije, kot so hlajenje s posrednim izhlapevanjem, rekuperacija toplote in pozicioniranje rešitev za adiabatno vlaženje.

Ressourceneffizienz

Učinkovita izraba virov

V podjetju Condair se zavzemamo za učinkovito izrabo virov in spodbujamo nenehno izboljševanje kakovosti in produktivnosti, ki vodita k manjši porabi virov in zmanjševanju količine odpadkov.

Transparenz

Preglednost

V podjetju Condair verjamemo, da z zagotavljanjem pomembne in točne dokumentacije in okoljskih informacije o naših izdelkih na različnih stopnjah njihovega življenjskega cikla, lahko povečamo okoljsko ozaveščenost med strankami.