Vlaženje zraka v letalski industriji


V letalski in vesoljski industriji je nujno zanesljivo delovanje vseh sestavnih delov. Neustrezna zračna vlaga lahko povzroči poškodbe ali napake elektronskih komponent, ki imajo lahko katastrofalne posledice. Zračna vlaga vpliva na kakovost polimerizacije spojin, tesnil, premazov in zvarov na način, da se ti lahko deformirajo, postanejo porozni ali se zniža kakovost površine.

Rjavenje jekla zaradi vodnih kapljic


V čistem, suhem zraku ni pogojev za nastanek rje. Toda če se na kovini nabira vlaga, pride do reakcije kisika (O2) in vode (H2O) in nastanka hidroksidnih ionov (OH-). Železo oksidira, da uravna elektrone, zahtevane za to reakcijo. To pomeni da odda elektrode, ki jih nato sprejme kisik. V tem postopku nastane železov oksid. Na mestih, kjer je prišlo do odvzema elektronov, pride do pomanjkanja elektronov in sprostijo se pozitivno naelektreni železovi atomi (Fe2+). Ti se premikajo v kapljicah vode in se vežejo z negativno naelektrenimi ioni ogljika (OH-). V prvem koraku nato nastanejo različne tvorbe železovega hidroksida. Zaradi nadaljnjih reakcij z vodo, kisikom in ogljikovimi ioni nastanejo neprekinjene reakcije, pri katerih nastaja železov oksid in železov hidroksid. Odlagajo se na površinah kovin in rji dajejo značilen videz. Za razliko se pri kovinah, kot je aluminij, proces najprej ustavi, ko železa ni več na voljo.

Nasičenost zraka z vodnimi kapljicami

Kakovost podjetja Condair


Naši sistemi zagotavljajo strokovne rešitve za vlaženje in razvlaževanje zraka po meri ter so prilagojeni velikosti prostorov in namembnosti. Na pomoč vam priskočimo že pri načrtovanju, ki je osnova za kakovostno delovanje in energetsko učinkovitost.