Vlaženje zraka v vodovodih


Kondenz, ki nastaja predvsem v toplejši polovici leta, predstavlja precejšen izziv pri obratovanju in vzdrževanju sistemov za oskrbo z vodo. Infiltracija toplejšega in bolj vlažnega zraka v hladnejša industrijska poslopja privede do nastanka kondenzata na vodovodni napeljavi in armaturah ter na vseh hladnejših sestavnih delih.

To pa lahko privede do hujših poškodb tehničnih naprav ter na sami zgradbi:


■ Rjavenje električnih kontaktov in poškodbe občutljive elektronike

■ Nastajanje kapljic in luž ter plesni in mikrobioloških organizmov

■ Sprijemanje kemičnih obratovalnih in dodatnih snovi

■ Ogrožanje obratovalne varnosti zaradi mokrih površin

■ Uničenje premazov za zaščito pred korozijoZ visokozmogljivimi sistemi za razvlaževanje zraka je tehnične sisteme v obratih za oskrbo z vodo mogoče učinkovito zaščititi pred različnimi poškodbami, ki lahko nastanejo zaradi vlage. Pomembno prispevajo k minimiziranju časov izpadov zaradi vzdrževanja in tako pripomorejo k stalni pripravljenosti na obratovanje. Pri tem je pomembno zagotavljanje higienskih in varnih delovnih pogojev.

Energijsko učinkovito krmiljenje
s tipali za tališče in površinskimi tipali


Spreminjajoča se in stalno prisotna inercija preprečuje neposredno uravnavanje vlage. Z ustreznimi merilnimi in nadzornimi elementi je mogoče krmiliti kompresor in delovanje ventilatorja pri kondenzacijskih razvlaževalnikih in regeneracijskih registrih ter absorpcijskih sušilnikih. Na voljo so naslednje možnosti za krmiljenje sistemov za razvlaževanje zraka, ki je odvisno od stopnje vlage:

Higrostati:

Na voljo kot elektronska ali mehanska različica v različnih izvedbah. Na voljo je tudi možnost VKLOPA/IZKLOPA obratovanja in krmiljenje kondenzatorja regeneracijskega registra brez izklopa ventilatorja.

Tipalo tališča:

Aktiviranje sistema za razvlaževanje pri prekoračitvi točke tališča.

Kombinirano tipalo za temperaturo/vlago:

Ko je zahtevan dodaten nadzor temperature.

Na naslednjem primeru primerjave nadzora tališča v primerjavi z nadzorom zračne vlage pod istimi pogoji je prikazan ogromen potencial za varčevanje z energijo, ki ga zagotavlja strokovna in ustrezno zasnovana rešitev skupaj z ustrezno strategijo regulacije.