Vlaženje zraka za podatkovna središča


Vlažilniki zraka v podatkovnih središčih predvsem preprečujejo elektrostatične razbremenitve in poškodbe občutljivih komponent strojne opreme.

Poleg tega lahko v sistem hlajenja odpadnega zraka vgradite še uparjalni hladilnik, s čimer boste lahko znatno znižali stroške za hlajenje strežnikov. Hladilni učinek iz odpadnega zraka se prenese na vhodni zrak. Običajni hladilniki in hladilni registri so tako lahko občutno manjši in cenejši. Poleg tega se tudi zmanjšajo obratovalni stroški hlajenja stavbe.
Shematska zgradba podatkovnega središča
Facebook v mestu Luleå, Švedska

Zmanjšajte stroške energije


Ena od možnosti za regenerativno hlajenje je posredno hlajenje z izhlapevanjem v klimatskih sistemih. Zmanjšanje moči in porabe toka hladilnega sistema za mehansko hlajenje s posrednim hlajenjem z izhlapevanjem temelji na termodinamičnem učinku, pri katerem se zrak ohladi, če ga navlažimo z izhlapevanjem vode. Izparilna toplota, ki je potrebna za fazni prehod vode, se odvede iz zraka, kar omogoči hlajenje.

Potencialni prihranek energije s tem ukrepom je mogoče določiti z energijsko simulacijo na podlagi vzorčnih parametrov sistema in meteoroloških podatkov o lokaciji. Hladilni učinek iz odpadnega zraka se prenese na vhodni zrak. Običajni hladilniki in hladilni registri so tako lahko občutno manjši in cenejši. Poleg tega se tudi občutno zmanjšajo obratovalni stroški hlajenja stavbe. Različica za računalnik ali sistem Android je na voljo brezplačno na spletnem mestu www.mycoolblue.de, v trgovini Apple App Store pa lahko prenesete različico za sistem iOS.
Vzorčna predstavitev energetskih doprinosov klimatskega sistema z izhlapevanjem.
Izračunano s programskim orodjem Coolblue 2.0 podjetja Condair.

Statični naboji


Pri vzdrževalnih delih ali neozemljenih komponentah v podatkovnem središču lahko pride do statičnega naboja. Zaradi tega lahko pride do nenadzorovanih razelektritvenih udarov in do poškodb občutljivih električnih komponent.

Pri relativni zračni vlagi med 50 in 55 odstotki se vlažen zrak povečano odlaga na ione, zaradi česar ti postanejo težji in negibljivi v električnem polju. Prevodnost zraka in površin materiala se nato poviša, da je mogoče odvajati električne naboje, kar onemogoča oblikovanje razlik v potencialu.
Suh zrak z vrednostjo relativne vlage, nižjo od 40 %,
lahko privede do električnih razlik v potencialu
Pri relativni vlagi med 50 in 55 odstotki lahko pride do
uhajanja električnih nabojev zaradi povečane prevodnosti

Kakovost podjetja Condair


Naši sistemi zagotavljajo strokovne rešitve za vlaženje in razvlaževanje zraka po meri ter so prilagojeni velikosti prostorov in namembnosti. Na pomoč vam priskočimo že pri načrtovanju, ki je osnova za kakovostno delovanje in energetsko učinkovitost.