Vlaženje zraka v tiskarnah


Tudi če branje ni več toliko priljubljeno, je papir še vedno zelo iskana surovina. Papir se namreč potrebuje ne le za časopise in knjige, temveč tudi za plakate, embalažo, izolacijo, bankovce ali pohištvo. Papir in tiskani proizvodi morajo biti pravilno skladiščeni in obdelani, kajti le tako je mogoče zagotoviti, da se valovita lepenka ne zlomi, da embalaža ustrezno zaščiti izdelek in da dokumenti obdržijo svojo obliko.

V tiskarnah, kjer časopisi drvijo s hitrostjo 55 km/h prek valjev za ofsetni tisk, so zahtevani visoka natančnost in idealni pogoji zračne vlage.

Papir je higroskopen


Higroskopske snovi lahko zadržijo vlago v celičnih strukturah. Pri nizki zračni zračna vlaga uhaja iz materiala, pri čemer se celična struktura pogosto poškoduje in posledično lahko nastanejo razpoke.

Statični naboji


Do statičnega naboja lahko pride pri neozemljenih proizvodnih strojih ali na samih tkaninah.

Pri relativni zračni vlagi med 50 in 55 odstotki se vlažen zrak povečano odlaga na ione, zaradi česar ti postanejo težji in negibljivi v električnem polju. Prevodnost zraka in površin materiala se nato poviša, da je mogoče odvajati električne naboje, kar onemogoča oblikovanje razlik v potencialu.
Suh zrak z vrednostjo relativne vlage, nižjo od 40 odstotkov,
lahko privede do električnih razlik v potencialu
Pri relativni vlagi med 50 in 55 odstotki lahko pride do uhajanja
električnih nabojev zaradi povečane prevodnosti
Skladiščenje premazanega papirja
Skladiščenje naravnega papirja
Skladiščenje knjig
Fototisk
Sitotisk