Tehnologija za nadzor in merjenje
Ohranite nadzor nad temperaturo in vlažnostjo:

• Termohigrografi
• Termohigrometri
• Tipala temperature in vlažnosti
• Krmilnik vlažnosti
• Higrostati
• Diferenčna tlačna stikala
• Tipala za rosišče
• Merilne naprave za hitro merjenje vlažnosti in temperature
• Soli za umerjanje