Vlaženje zraka v elektroindustriji


Bolj suh je zrak, tem hitreje in pogosteje se pojavljajo elektrostatični naboji. Stalna zaščita pred statično razelektritvijo in vse manjše število elektronskih sestavnih delov sta postala ključna pri proizvodnih podjetjih. Elektronske naprave, električna vezja in podatki so izjemno občutljivi na elektrostatične razelektritve.

Elektronske sestavne dele lahko poškoduje že elektrostatična razelektritev z vrednostjo 100 voltov. Elektronski naboj je mogoče zajeziti z višjo ravnjo zračne vlage.

Vlažen zrak se poseda na ione, ki postajajo težji in negibljivi v električnem polju. Z nadzorovanim vlaženjem zraka je mogoče na površinah ustvariti oblogo vlage, ki kljub nizki gostoti poskrbi za prevodnost površin in preprečuje oblikovanje električnih nabojev.
Suh zrak z vrednostjo relativne vlage, nižjo od 40 %,
lahko privede do električnih razlik v potencialu
Pri relativni vlagi med 50 in 55 odstotki lahko pride do uhajanja
električnih nabojev zaradi povečane prevodnosti

Statični naboji


Pri vzdrževalnih delih ali neozemljenih komponentah v podatkovnem središču lahko pride do statičnega naboja. Zaradi tega lahko pride do nenadzorovanih razelektritvenih udarov in do poškodb občutljivih električnih komponent.

Pri relativni zračni vlagi med 50 in 55 odstotki se vlažen zrak povečano odlaga na ione, zaradi česar ti postanejo težji in negibljivi v električnem polju. Prevodnost zraka in površin materiala se nato poviša, da je mogoče odvajati električne naboje, kar onemogoča oblikovanje razlik v potencialu.
Električni preizkusni laboratorij
Proizvodnja silicijevih rezin
Proizvodnja mikročipov