Optimalna zračna vlaga v skladiščih


V prostorih, namenjenih za skladiščenje izdelkov in blaga ter arhiviranje predmetov, celovita rešitev razvlaževanja zraka lastnika obvaruje pred morebitnimi posledicami škode, nastale zaradi vlage, kot je lepljenje, nastanek plesni ali rjavenje. Vzroki za to ležijo v oddani vlagi skladiščenega blaga ali so povezani z vdorom zunanjega zraka ter kondenzacijo v prostorih.

Še višje je tveganje vdora zunanjega zraka za blago v hladilnicah. Tvorjenje ledu na površinah v prostorih ogroža varnost osebja, ki delajo v takšnih prostorih. Kondenzacija, ki pri tem nastaja, lahko poškoduje blago, zahtevane higienske standarde pa je mogoče doseči samo z dodatno uvedenimi ukrepi. Visokozmogljivi sistemi za razvlaževanje poleg zaščite kakovosti izdelkov zagotavljajo tudi potrebno učinkovitost delovanja v skladiščih in hladilnicah.

Razvlaževanje za preprečevanje rjavenja na kovinskih polizdelkih in končnih izdelkih

V čistem, suhem zraku ni pogojev za nastanek rje. Toda če se na kovini nabira vlaga, pride do reakcije kisika (O2) in vode (H2O) in nastanka hidroksidnih ionov (OH-). Železo oksidira, da uravna elektrone, zahtevane za to reakcijo. To pomeni da odda elektrode, ki jih nato sprejme kisik. V tem postopku nastane železov oksid. Na mestih, kjer je prišlo do odvzema elektronov, pride do pomanjkanja elektronov in sprostijo se pozitivno naelektreni železovi atomi (Fe2+). Ti se premikajo v kapljicah vode in se vežejo z negativno naelektrenimi ioni ogljika (OH-). V prvem koraku nato nastanejo različne tvorbe železovega hidroksida. Zaradi nadaljnjih reakcij z vodo, kisikom in ogljikovimi ioni nastanejo neprekinjene reakcije, pri katerih nastaja železov oksid in železov hidroksid. Odlagajo se na površinah kovin in rji dajejo značilen videz. Za razliko se pri kovinah, kot je aluminij, proces najprej ustavi, ko železa ni več na voljo.

Vlaženje za ohranjanje vrednosti higroskopskega skladiščenega blaga


z nadzorovano vlažnostjo
s suhim zrakom
Ker se sadje in zelenjava tudi pri nizkih temperaturah lahko hitro izsušita in skrčita, je treba poskrbeti za ustrezno zračno vlago. S vlažilnim sistemom ustrezne velikosti v skladiščih in na prodajnih mestih je mogoče doseči, da sadje in zelenjava ostaneta sveža in primerna za prodajo – brez izgubljene teže.