Merilne sobe


Ko je stvar res zapletena ...

Natančna klima za visokotehnološke merilne prostorePostavitev cilja in izhodišče

1. zahteva:

Načrtovanje 3 visokotehnoloških merilnih prostorov s skupno površino 1960 m² z zahtevami za klimo, ki presegajo razred 1 in 2 po VDI 2627. .

2. zahteva:

Postavitev v 5 mesecih.

3.zahteva:

Vključitev merilnih prostorov v staro zgradbo z nizkimi stropi, izjemno majhno višino spuščenega stropa in obstoječimi inštalacijami za štirinadstropno stavbo, ki je nad temi prostori.

4. zahteva:

Brez prekinitve delovanja obstoječe zgradbe med predelavami merilnih prostorov.

Obstoječi zračni sistem nekdanjih montažnih hal je bil zastarel, postavljen pa je bil pod nadstreškom, ki je namenjen prekladanju, zato je bilo upravljanje mogoče samo v sklonjenem položaju.

Povsem nemogoče se je zdelo, da bi na tem mestu lahko postavili novo tehnično centralo.

Prvotno načrtovano mesto postavitve nove tehnične centrale z 11 klimatskimi sistemi/celotnimi klimatskimi napravami, celotnim hladilnim in grelnim sistemom ter drugimi funkcijskimi enotami nad merilnimi prostori ni bilo odobreno. »Zato je bilo treba poiskati nekonvencionalno rešitev.«

Načrtovalska rešitev

Obstoječa struktura zgradbe je zahtevala neobičajno razdelitev prostora štirih različnih funkcijskih območij, da bi dosegli zahtevane klimatske pogoje. Najvišja natančnost klime je bila zahtevana v prostoru za natančne meritve:

  • Razred I po VDI 2627 (najnižje vrednosti!)
  • Nazivne vrednosti 20,5 °C, +/­ 1 K (izbirno)
  • Najvišje dovoljeno odstopanje +/­ 0,1 KK
  • Največji dopustni temperaturni gradient: največ 0,1 K na m višine prostora
  • Vlaga: največ 50 % r. v. +/­ 5 % (ali nižja vrednost vlage)
  • Temperaturno odstopanje v 7 dneh < 0,4 K
Izjemno kompleksna klimatska/hladilna in merilna, krmilna in regulacijska tehnika (MSR) je bila načrtovana za lebdečo tehnično centralo, ki je 4 m nad nivojem ceste. Treba jo je bilo vključiti v obstoječo streho prostora za nakladanje tovornjakov, ne da bi pri tem prekinili delovanje tega prostora.

Primarne in sekundarne klimatske naprave je bilo zaradi izjemno omejenega prostora treba načrtovati za čim manjši volumski pretok, hkrati pa najvišjo obratovalno varnost.

Za razvlaževanje, ki ima visoko prednost, je bil predviden in nameščen lasten hladilni sistem z nizkimi temperaturami (0/4 °C).

Izvedba sistemaKer natančni stroji segajo v spuščeni strop, je bilo treba ekspanzijske spoje, votle prostore in razmike spuščenega stropa načrtovati tudi z vidika klimatske tehnike. Že tako izjemno tesna namestitev je še dodatno otežila namestitev klimatske tehnologije, delno tudi še v fazi izvedbe. Zračna napeljava v prostoru je bila zaradi teh dodatnih oteževalnih okoliščin še toliko pomembnejša. Tudi ta naloga je bila odlično opravljena s sodelovanjem med načrtovalcem in dobaviteljem (podjetje Schako).

Rešitev za prostorsko problematiko je bila »lebdeča« tehnična centrala, vstavljena v obstoječi nadstrešek.

Zaradi izjemno omejenega prostora je bilo treba načrtovati in postaviti zelo zgoščeno, a kljub temu lahko dostopno tehnično centralo.

Pravočasen zaključek in s strani potrjeni rezultati meritev

Lastnik in naročnik je za svojo visoko kompleksno serijo izdelkov potreboval izjemno natančno klimo v merilnih prostorih. Novi klimatski sistemi so obratovalne zahteve izpolnili ali pa celo presegli. Tudi v najtoplejšem poletju od začetka beleženja temperatur, julija/avgusta 2015, so sistemi delovali izjemno natančno. Navedeni rezultati meritev podajajo vrednosti meritev za najtoplejše dni leta 2015:

  • Vlaga v merilnem prostoru: 48 % r. v. +/­ 1 %
  • Temperatura v merilnem prostoru: 20,5 °C +/­
  • 0,1 °C Temperaturni gradient na meter višine prostora: < 0,1 K

Natančna klima za visokotehnološke merilne prostore – Andreas Beger, prodaja Condair GmbH