čiščenje vode


Čista voda!

Čiščenje vode v sistemih za vlaženje zraka


Za optimizacijo vode, ki se uporablja za vlaženje zraka, sta se kot dobra izbira izkazala dva načina: čiščenje vode z mehčanjem in povratna osmoza. Spodaj si lahko preberete kratko predstavitev obeh procesov in opis njunih kombiniranih učinkov. Mehčanje vode in povratna osmoza sta dva različna procesa za čiščenje vode, ki se lahko dopolnjujeta.

Mehčanje
Vzrok trdote vode sta kalcij in magnezij, ki v tehničnih sistemih povzročata nastanek depozitov vodnega kamna. V obratih za mehčanje se te snovi nenehno zamenjujejo za natrij in tako samodejno izločijo iz vode. Zaradi tega voda postane mehka in sistemi so tako zaščiteni pred kalcifikacijo in korozijo – to je osnova higienskega obratovanja. Zato sistemi za povratno osmozo Condair obratujejo bolj učinkovito.

Naravni proces prenosa vode
Tehnični proces povratne osmoze poteka po naravnih načelih prenosa vode v rastlinah. Rastlinske celice so obdane z osmotsko membrano, ki je prepustna za čisto vodo, vendar ne za molekule, ki so raztopljene v vodi. Zunaj in znotraj celic so velike molekule različnih koncentracij. Fizične sile nato poskusijo izravnati koncentracije na obeh straneh membrane. Voda zato prodre s pomočjo osmoze skozi membrano na stran z večjo koncentracijo molekul, da se razredči. To je razlog na primer, zakaj zrele češnje in paradižniki počijo po dežju. Čista deževnica na sadju s pomočjo osmoze prodre skozi lupino, ki je naravna membrana, do molekul sladkorja v sadju (slika 2). Zato se tlak v sadju postoma povečuje, dokler lupina sadja ne poči.

Povratna osmoza
V tehniki so načela naravne osmoze obrnjena, na primer za čiščenje vode. Kontaminirana voda se potisne skozi umetne membrane s strani, kjer je koncentracija molekul višja, na stran s čisto vodo. Po membrani se čista voda zbira kot permeat in se lahko uporabi kot voda za higiensko vlaženje. Molekule in soli, ki so koncentrirane pred membrano, ali tako imenovani koncentrat, se neprekinjeno odvajajo stran.
Glede na količino, uporabo in vsebnost soli neobdelane vode, mora biti črpalka, ki potisne nečisto vodo proti membrani, sposobna ustvariti tlake do 100 bar. Da lahko membrana kljubuje tlaku, ki ga ustvarja črpalka, je prevlečena čez ustrezen nosilni in tlačno odporni material. V večini primerov so membrane ovite za ustvarjanje močnih modulov in so zaščitene s cevjo. Prvotno je bila povratna osmoza (slika 3) razvita za pripravo pitne vode z nizko vsebnostjo soli iz morske vode (»kontaminirane« s soljo). S časom se je uporaba te metode razširila tudi na druge vrste čiščenja vode in na dializo. Tako sta tudi na primer koncentrirani sok ali brezalkoholno pivo narejena po tej metodi. S pomočjo povratne osmoze je mogoče iz vode poleg alkohola, sladkorja in soli odstraniti tudi viruse, bakterije in beljakovine. Iz higienskih razlogov, je zelo kakovostni permeat, ki nastaja v Condairjevem sistemu »AT2« za povratno osmozo, na voljo v tlačnem akumulatorju iz nerjavečega jekla, ki je nepredušno zaprt in tako ločen od ozračja (slika 4).

Ključni element za kateri koli proces povratne osmoze je membrana, ki odvaja večje molekule s koncentratom. Čista voda (permeat) se lahko zdaj uporabi za higiensko zvišanje vlažnosti zraka.

Čiščenje vode v sistemih za vlaženje zraka – Andreas Zwigart, Condair GmbH