The m.pire


THE m.pire, München


Skupek zgradb The m.pire je zasnoval priznan ameriški arhitekt Helmut Jahn, sestavlja pa ga en 23-nadstropni stolp ter dve petnadstropni in dve sedemnadstropni zgradbi v kampusu. Zaradi neprekinjene steklene fasade tvorijo štirje vzdolžni deli stavbe in stolpnica vizualno in prostorsko harmonično celoto.

Prilagodljiva razporeditev prostorov doseže najvišjo mero estetike, učinkovitosti in delovnega okolja, usmerjenega v prihodnost, saj omogoča delitev v posamezne pisarne in združevanje več prostorov v kombinirane in velike pisarne. Od leta 2012 ima dve stavbi, Skyline Tower in Bailey Palace, v najemu podjetje OSRAM za centralo podjetja. Tako je na površini približno 28.000 m² na voljo okrog 1200 delovnih mest. Centrala OSRAM upošteva standarde sodobnega delovnega okolja in izpolnjuje vse zahteve za trajnostno upravljanje s stavbami. Zato je stavba prejela zlati pečat kakovosti nemškega društva za trajnostno gradnjo – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Pri tem so bili upoštevani ekološki, ekonomski in socialno-kulturni dejavniki. Za prijetno zračno vlažnost skrbijo hibridni vlažilniki zraka podjetja Condair.


x

Hibridni vlažilniki zraka

Condair DLCondair DL je nadgradnja sistema Condair Dual2, najuspešnejšega sistema za adiabatno vlaženje zraka na svetu. Higienska kakovost tega sistema je bila preizkušena v praksi, neodvisne organizacije z javno odgovornostjo
pa so jo dokazale in nagradile.

Pri hibridnem vlaženju zraka se stavi izrecno na prednosti načinov vlaženja razprševanja in izhlapevanja.
S tem se zagotovi trajna rešitev osrednjih težav, ki lahko nastanejo pri izolirani uporabi teh dveh tehnik.
Zato je vlažilni sistem odlična izbira z vidika higiene, energetske učinkovitosti in varčnosti.Več informacij o vlažilnikih Condair DL

Patentiran postopek HygienePlus®


Klimatske naprave in sistemi za vlaženje zraka v osnovi niso sterilni. Tudi če se za vlaženje uporablja pitna voda, ta nikdar ni popolnoma brez mikroorganizmov.
Zato se lahko v vlažilnikih zraka in v vlažnih območjih klimatskih naprav naselijo mikroorganizmi, ki tvorijo nevarne biofilme. Zato so nujni primerni higienski ukrepi,
ki preventivno preprečujejo rast in razširjanje patogenov v adiabatnih vlažilnikih zraka. Diagram prikazuje širjenje mikroorganizmov,
če ne izvedete ukrepov za njihovo zaustavitev. Patentiran postopek HygienePlus® poskrbi za zdrav zrak in trajno higieno.

HygienePlus KartušaEnergijsko učinkovit nizkotlačni sistem


Postopek dela z nizkim tlakom omogoča občutne prihranke energije zaradi manjšega dela kompresije. S kombinacijo vlažilnika zraka Condair DL in reverzne osmoze
s Condair AT2 v vlažilnem sistemu sploh ne potrebujete črpalke za povečanje tlaka!

Condair DL curkaShematska zgradba


Nizkotlačni sistemi so običajno precej bolj plitvi kot je to potrebno pri visokotlačnihvlažilnikih. Z razporeditvijo izparilne keramike in pršilnih konusov molekularnih atomizacijskih šob je mogoče globino sistema Condair DL zmanjšati na zgolj 600 mm. Zaradi kompaktne oblike je mogoče skrajšati tudi vlažilno komoro in tako doseči prihranek na materialih.

Shematska postavitev