vodnik za načrtovanjeAvtor: 
Christian Bremer
Generalni direktor
Condair GmbH
Higiena pri vlaženju

Smernice za načrtovanje ustrezne higiene v sistemih za vlaženje


Higiena igra pomembno vlogo pri vlaženju. Trenutno veljavna pravila in predpisi, kot je VDI 6022, ponujajo koristne informacije o zasnovi, načrtovanju, izdelavi in obratovanju sistema. Na eni strani je vlaženje nepogrešljivo pri klimatizaciji v stavbah in na drugi strani je treba upoštevati temeljne mikrobiološke odnose. Te smernice bodo osvetlile zahteve za opremo za higiensko vlaženje in predstavile pomembna merila za načrtovanja.

Klimatizacija v kameni dobi in danes
Če pogledamo nazaj na začetek inženiringa inštalacijskih storitev za stavbe, vidimo, da je bila visoko zmogljiva oprema za klimatizacijo na voljo že zelo zgodaj. Preden se je človek naučil graditi koče in hiše, je poiskal zaščito pred zunanjimi vplivi v jamah. Ta prebivališča niso bila zelo udobna. Vendar, če je na vhodu v jamo gorel ogenj, so bili prebivalci varni pred divjimi živalmi in vsaj zasilno zavarovani pred mrazom. Tako se je rodil prvi sistem ogrevanja, ki je bil odvisen od zraka v prostoru in je deloval kot zračna zavesa na vratih. Čeprav pomembni predpisi, kot je nemški odlok o pečeh, še niso obstajali, je bilo treba zagotoviti ustrezen pretok zraka za zgorevanje in vsaj razumno sprejemljiv odvod dimnih plinov iz dnevnih prostorov.

Delež svežega zraka je bil očitno dovolj velik, tako da niso bile potrebne nobene dodatne naprave za dovod zraka. Takrat tudi še ni bilo zavezujočih predpisov za delovno ozračje. Nihče še ni slišal za pravilo 26 in, čeprav ni bilo nobene proti-diskriminacijske zakonodaje, ustrahovanja še ni bilo. Stres delavcev – takrat so bili to predvsem honorarni delavci – je bil posledica nevarnosti, kot so divje živali ali sovražni ljudje. Fizični klimatski parametri, kot so temperatura, vlažnost in svetlost, so bili takrat odvisni od vremena. Ustrezne odnose je določala izbire kraja dela, ki so ga večinoma delavci izbrali sami. Uporaba zraka z visoko vsebnostjo CO2 ali nesprejemljiva obremenitev s hrupom takrat ni bila prisotna ali ni bila zaznana kot taka.

Po drugi strani pa so za sodobne stavbe, kjer ljudje preživijo dlje časa, značilne predvsem primerljivo debele fasade in pogoji zraka v prostoru, ki se razlikujejo od normalnega zunanjega zraka. Skozi vse leto v prostorih prevladujejo iste temperature z zelo majhnim odstopanjem. Potrebne količine svežega zraka zagotavljajo ventilacija, klimatske naprave ali druge stavbene inštalacije in se ustvarjajo v stavbi, odvisno od pogojev zunanjega zraka in zahtev prostorov.

Potreba po vlaženju
S segrevanjem zunanjega zraka v hladnem obdobju se lahko vlažnost v zaprtem prostoru zniža pod 30 % relativne vlažnosti. Osebe, ki so izpostavljene takemu suhemu zraku v prostoru daljše obdobje, pogosto trpijo zaradi izsušenosti.

Gre predvsem za sušenje sluznice dihalnih poti, ki ne morejo več dovolj hitro odstranjevati prahu, umazanije in patogenov iz dihalnih poti. Dlje, ko ostanejo na teh mestih, večje je tveganje za bolezni dihal. Tipične posledice so kašelj, prehladi, bronhitis in sinusna vnetja.

Celo pred pojavom akutne bolezni, lahko ozračje v prostoru, ki je presuho, pogosto vodi do sekundarnih pojavov, kot so neprijetno počutje, zmanjšanje sposobnosti, izčrpanost, draženje oči ali zelo pogosto praskanje v grlu. Medtem ko neugodno temperaturo zraka ljudje občutijo takoj, prenizka vlažnost najprej pritegne pozornost večinoma samo zaradi teh sekundarnih pojavov.

Vrednosti optimalnih zračnih pogojev za zagotavljanje udobja in varovanja zdravja so v območju 21–22 °C za temperaturo in med 40–60 % za relativno vlažnost. Vendar pa ne gre pozabiti, da je posameznikov občutek notranje temperature odvisen od osebnih preferenc in zato ostre meje ni mogoče potegniti. Predvsem pri dojemanju udobja obstaja povezava med vlažnostjo zraka in vsebnostjo praha v prostorskem zraku. Na vsebnost praha lahko do določene mere vpliva izbira opreme, ampak značilnosti zraka v čistih prostorih očitno niso dosežene na redno zasedenih območjih. Zadostna vlažnost med kurilno sezono zato zagotavlja kakovost zraka za udobno bivanje v prostoru in ugodno vpliva na zdravje.

Zahteva za ustrezno zračno vlažnost pri klimatizaciji za udobje
Glede zahtevanih vrednosti za doseganje minimalne zračne vlažnosti v območju za udobno počutje obstaja razlika med teoretičnimi predvidevanji in dejanskimi praktičnimi izkušnjami. Ko se začnemo zavedati individualnega zaznavanja udobja, se zelo hitro izkaže, da so tukaj prisotna le površna protislovja. Povezava med temperaturo in relativno vlažnostjo zraka je očitna.

Prezračevanje nestanovanjskih stavb DIN EN 13779:
»V razponu običajnih temperatur zraka, to je med 20–26 °C, običajno težave z udobjem redkokdaj nastopijo, če je relativna vlažnost med 30–70 %.« Na eni strani to priča, da obstaja povezava med temperaturo in relativno vlažnostjo in po drugi, da so vrednosti za enako zaznavanje udobja vsebovane v navedenem razponu vrednosti.

Minimalna vrednost za relativno vlažnost: 40 %
Inštitut Gebäude-Klima e.V. določa, da je spodnja meja relativne vlažnosti za razpone udobja pri 40 %. Ta vrednost je bila določena kot pravilna za zagotavljanje higiene, udobja in produktivnosti, in temelji na vseh zbranih izkušnjah, na izčrpnih znanstvenih podatkih in podatkih iz področja medicine dela.
 

Image
Smernice za načrtovanje za zagotavljanje ustrezne higiene v vlažilnih sistemih - g. Christian Bremer (mag. inž. str.), generalni direktor, Condair GmbH