Glava odporni vlažilnik

x

Video, Animacija odporni vlažilnik


Preprosta razlaga vlaženja zraka:

Kaj je uporovni parni vlažilnik zraka?Uporovni parni vlažilnik zraka je izotermni vlažilnik zraka, ki deluje na principu potopnega grelca.

Para, ki se uporablja za vlaženje zraka, se tvori v valju iz nerjavnega jekla (za zaščito pred snovmi, ki povzročajo trdoto vode, je obložen s folijo iz umetne mase za večkratno uporabo) s segrevanjem električnih grelnih palic. Uporovni elementi (grelne palice) niso odvisne od prevodnosti vode, zato je mogoče obratovanje tako s pitno vodo kot z demineralizirano vodo. Dodatna prednost je brezstopenjska regulacija moči, ki se porablja za oddajanje pare, v območju od 0 do 100 %.

Način delovanja uporovnega parnega vlažilnika zraka
Za vlaženje zraka porabljena voda teče prek vstopnega magnetnega ventila in skozi vstopno posodo od spodaj v parni valj iz nerjavnega jekla. Z regulacijo nivoja vode v parnem valju se vzdržuje raven vode. Ustvarjena para teče skozi cevi v razdelilnik. Kondenzat, ki nastaja v prezračevalni napravi, se odvaja s cevjo za kondenzat.

Shematski prikaz uporovnega parnega vlažilnika zraka
Shematski prikaz uporovnega parnega vlažilnika zraka