relativna vlaga

x

Video, Animacija Relativna vlažnost


Preprosta razlaga vlaženja zraka:

Kaj je relativna zračna vlažnost?Relativna zračna vlažnost je odstotno razmerje, ki opisuje nasičenost zraka in kako blizu je stanje zraka liniji nasičenosti.

Definicija:
Če govorimo o zračni vlažnosti, moramo razlikovati med relativno in absolutno zračno vlažnostjo. Pri različnih temperaturah lahko zrak sprejme različne količine vlage. Pri tem načeloma velja, da večja temperatura pomeni, da zrak lahko sprejme več vlage. Poleg tega za vsako temperaturo obstaja točka, pri kateri zrak ne more več sprejemati vlažnosti. To točko označujemo kot točko nasičenosti ali rosišče. Od tu dalje se začne tvoriti kondenzat. Za razliko od relativne zračne vlažnosti absolutna zračna vlažnost opisuje natančno količino vlage v zraku v gramih vode na kilogram zraka. (g/kg)

Pomen relativne zračne vlažnosti:
Segrevanje v splošnem pomeni zmanjšanje relativne zračne vlažnosti, pri čemer vrednost absolutne vlažnosti ostane nespremenjena. Pravilna zračna vlažnost in higiensko neoporečen zrak, ki pri tem nastane, sta potrebna za ljudi, živali, rastline in materiale, za razvoj in raziskave, proizvodnjo, skladiščenje in shranjevanje.

Udobje
Ker suh zrak teži k temu, da bi sprejel več vlage, se ta odvaja iz okolice in ljudi, ki se v njej nahajajo. To povzroči srbečico kože, pekoče oči, glavobole in utrujenost. Optimalno območje za udobje je med 21 in 22 °C in relativno vlago med 40 % in 60 %.

Primer:
Recimo, da imamo kozarec, v katerem je temperatura zraka 20 °C. V kozarcu je 10 g vode na kg zraka, relativna vlažnost je 70 %. Za zdaj vemo, da je zrak zelo vlažen in da bi lahko sprejel še 30 % več vlage. Poleg tega je razvidno, da bo linija rosišča dosežena, če se absolutna vlažnost poveča za 5 g vode na kg zraka. Zrak bi dosegel linijo rosišča tudi, če se ohladi za najmanj 6 °C. Če v kozarec dovajamo vodno paro in s tem povečamo zračno vlažnost, se bo pri 15 g vode na kilogram zraka začela tvoriti meglica, nato pa kondenz. Drugače povedano bo zrak dosegel linijo nasičenosti, pri čemer bo nastala meglica in kondenzat, če temperaturo znižamo za 6 °C.

Varovanje zdravja
Pri relativni vlažnosti pod 30 %, kot na primer pri gretju pozimi, imajo ljudje pogosto težave zaradi dehidracije. Pride do izsušitve dihalne sluznice, zaradi česar prahu, umazanije in mikrobov ni več mogoče dovolj hitro odvajati iz dihal. Zaradi daljšega zadrževanja v dihalnem traktu se poveča nevarnost obolenj dihal. Tipične posledice tega procesa so kašljanje, bronhitis, izcedek iz nosu in vnetje sinusov. V optimalnem območju med 40 % in 60 % relativne vlažnosti je ogroženost za nastanek specifičnih simptomov bolezni zaradi neželenih mikrobov minimalna.
Pri relativni vlagi pod 35 % se zaradi izsuševanja oblačil, preprog, pohištva in podobnega poveča tudi tvorjenje prahu. Zaradi zoglenitve prahu na grelnih telesih nastajajo amoniak in drugi plini, ki lahko dodatno dražijo dihala. Poleg tega se pri suhem zraku umetne mase statično naelektrijo, tako da še bolj privlačijo prašne delce.
Izsuševanje sluznic in zgornjih dihal negativno vpliva na njihovo vlogo pri zaščiti organizma.
Pri visoki vlažnosti zraka, nad 70 %, se lahko na hladnejših mestih nabira vlaga. To lahko povzroči, da oprema prostora, ki vsebuje organske snovi, začne smrdeti zaradi plesni ali trohnenja. Poleg tega lahko pride do poškodb zgradb ali materialov. (npr. tvorjenje plesni na hladnih mostovih)

Higroskopski materiali/industrija
Vsi higroskopski materiali težijo proti ravnotežju. Zato se v higroskopskih materialih po določenem času izpostavljenosti vlagi v okoliškem zraku tvori ravnotežje, pri katerem snov vodo oddaja ali sprejema. Velik del materialov v naši okolici vsebuje določeno količino vode. Higroskopske snovi se odlikujejo po tem, da je njihova vsebnost vode odvisna od zračne vlage v okoliškem zraku.