vlaženje pot

x

humidification made simple - Youtube Channel Condair
Vlaženje na preprost način:

Kako določimo razdaljo vlaženja?
Razdalja vlaženja je razdalja, ki je potrebna za optimalno sprejemanje pare v zraku. V bistvu zajema območje meglice ter območje ekspanzije in mešanja.

1. Definicija
Razdalja vlaženja je sestavljena iz območja meglice in dolvodnega območja ekspanzije in mešanja. Območje meglice je dolvodna pot sistema za vlaženje – od vbrizgavanja do popolnega sprejema količine pare s strani sistemskega zraka. Temu območju nato sledi območje ekspanzije in mešanja. V tem odseku se vlažnost enakomerno pomeša z zračnim tokom. Zahtevana dolžina razdalje vlaženja je odvisna od komponent, ki sledijo v smeri pretoka zraka. Pravilno dimenzioniranje razdalje vlaženja je izredno pomembno, da se prepreči pojav kondenzacije znotraj vodov za zrak. Poznavanje te razdalje je tudi zelo pomembno za nadzor pravilne vlažnosti, saj se nadzorni senzorji vgradijo le, kadar so prisotne uravnotežene vrednosti za vlažnost.

Določitev razdalje vlaženja «BN» je odvisna od več različnih dejavnikov. Tabela za razdalje vlaženja se lahko uporabi za preprosto določanje razdalje vlaženje «BN». Referenčne vrednosti v tej tabeli se nanašajo na temperature zraka od 15 °C do 30 °C.

Tabela vlaženja za enostavne razdelilnike pare

Vhodna vlažnost
φ1 v % rel. vlaž.
Dolžina razdalje vlaženja BN v m
Izhodna vlažnost φ2 v % rel. vlaž.
40 50 60 70 80 90
5 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 3,5
10 0,8 1,0 1,3 1,7 2,2 3,4
20 0,7 0,9 1,2 1,5 2,1 3,2
30 0,5 0,8 1,0 1,4 1,9 2,9
40 - 0,5 0,8 1,2 1,7 2,7
50 - - 0,5 1,0 1,5 2,4
60 - - - 0,7 1,2 2,1
70 - - - - 0,8 1,7
φ1 v % rel. vlaž.: Relativna vlažnost dovajanega zraka pred vlaženjem pri najnižji temperaturi dovajanega zraka
φ2 v % rel. vlaž.: Relativna vlažnost dovajanega zraka po razdelilni cevi za paro pri največji moči


2. Vpliv vlaženja na natančnost nadzora
Razdalja vlaženja je zelo pomembna pri parnem vlaženju. Para, ki prihaja iz distribucijske cevi za paro, najprej kondenzira v toku zraka in je vidna kot meglica na določeni razdalji (razdalja vlaženja). Temu sledi območje ekspanzije in mešanja, kjer poteka enakomerno mešanje sistemskega zraka z vbrizgano prostornino pare. Pri določanju velikosti razdalje vlaženja za higienski način obratovanja morate upoštevati samo to okoliščino. Natančnost rezultatov nadzora je odvisna od optimalne distribucije vlažnosti na lokaciji zaznavalnih elementov. Razdalja vlaženja je odvisna od različnih dejavnikov in je osnova za vzpostavitev zahtevane minimalne razdalje za dolvodne sistemske dele in zaznavalne elemente.

3. Kako se lahko skrajša razdalja vlaženja?
Do neke mere kondenzaciji pomaga stik pare s hladnejšim sistemskim zrakom. Vendar je glavni razlog za kondenzacijo neugodna distribucija pare skozi prerez kanala vzdolž cevi za distribucijo pare. Zahtevanih razdalj vlaženja ni mogoče doseči zlasti pri naknadni gradnji sistemov. V teh primerih je pogosto uspešna uporaba več distribucijskih sistemov za paro. Homogena distribucija pare mora biti dosežena, koliko je mogoče, po celotni dolžini pretoka zraka pri ustrezno kratkih razdaljah vlaženja. Indeks homogenosti je dragocen referenčni parameter za distribucijo pare.

Tabele za razdalje vlaženja z več sistemi za distribucijo pare

Vhodna vlažnost
φ1 v % rel. vlaž.
Dolžina razdalje vlaženja BN v m
Izhodna vlažnost φ2 v % rel. vlaž.
40 50 60 70 80 90
5 0,22 0,28 0,36 0,48 0,66 1,08
10 0,26 0,26 0,45 0,45 0,64 1,04
20 0,16 0,22 0,30 0,41 0,58 0,96
30 0,10 0,17 0,25 0,36 0,52 0,88
40 - 0,11 0,20 0,30 0,45 0,79
50 - - 0,13 0,24 0,38 0,69
60 - - - 0,16 0,30 0,58
70 - - - - 0,20 0,45
φ1 v % rel. vlaž.: Relativna vlažnost dovajanega zraka pred vlaženjem pri najnižji temperaturi dovajanega zraka
φ2 v % rel. vlaž.: Relativna vlažnost dovajanega zraka po razdelilni cevi za paro pri največji moči

Za kanale širine <600 mm, se razdalja vlaženja za več sistemov za distribucijo pare poveča za pribl. 50 %.


4. Ohraniti morate minimalne razdalje za ekspanzijska območja
Za preprečevanje kondenzacije pare, ki se dovaja skozi distribucijsko cev za paro, na dolvodnih montažnih komponentah, morajo biti take komponente nameščene na določenih minimalnih razdaljah (določenih na osnovi razdalje vlaženja «BN») od razdelilnika za paro.

pred/po zoženju po povečanju širine
pred/po zoženju po povečanju širine
pred kolenom pred vejo
pred kolenom pred vejo
pred mrežo za zrak pred krmilnikom vlažnosti/tipalom vlažnosti
pred mrežo za zrak pred krmilnikom vlažnosti/tipalom vlažnosti
pred/po sklopu grelnika/filtru
pred/po sklopu grelnika/filtru
pred/po izhodu iz ventilatorja/območja
pred/po izhodu iz ventilatorja/območja