Indeks homogenosti

x
Vlaženje na preprost način:

Kako se določi indeks homogenosti?1. Definicija
Določanje indeksa homogenosti omogoča preprosto in jasno ilustracijo ter primerjavo različnih distribucijskih sistemov za paro in ponuja celovite informacije o kakovosti distribucije homogene pare.

Homogena distribucija vlage je odločilen predpogoj za izogibanje razslojevanju v dolvodnih komponentah in za kratke razdalje vlaženja.

Ugotavljanje homogenosti uvajanja pare ni težko, če razumemo osnovne interakcije. Uvajanje pare se izboljšuje s povečevanjem drobnosti delcev pri distribuciji pare in velikosti prereza zračnega toka. Število in razporeditev razdelilnikov pare in vrsta, število in razporeditev parnih šob nad tem območjem so odločilnega pomena.

V skladu z zahtevami standarda VDI 6022 list 1, morajo parni vlažilniki obratovati tako, da se prepreči nastanek kondenzacije v ceveh za zrak. Zato mora biti razdalja za vlaženje ustrezna, da se zagotovi in vzdržuje zanesljiva homogena porazdelitev vlage čez celotni prerez pretoka zraka.

Indeks homogenosti je nadvse primeren za enostavno in hitro ugotavljanje distribucije homogene pare v sistemih za distribucijo.


Prerez pretoka zraka: OZrak [m2]
Razdelilnik pare: nNH [kos.]
Izpust pare: nSO [eno- ali dvo-stranski]
Število šob: nNZ [kos.]
Zmogljivost vlaženja: qS [kg/h]
Indeks homogenosti: HINX
[ne-dimenzionalna vrednost]
calculation of homogeneity index


2. Primer


Sistem 1: Esco DR73-A5.10-8 (z 20 šobami na šobni sestav in dvostranski izpust pare)
Izhod za paro: 100 kg/h
Prerez pretoka zraka: 4 m²
Število šob: 100 kos.
Formel, Hinx
Sistem 2: Alternativni tip (2 sestava šob in 90 šob z enostranskim izhodom za paro)
Formel, Homogenitätsindex

Na kanalu YouTube podjetja Condair si lahko ogledate več videoposnetkov