Točka rosišča

x

Video, Animacija rosišča in entalpijo


Preprosta razlaga vlaženja zraka:

Kaj je razlika med regulacijo rosišča in regulacijo entalpije?Delovanje regulacije rosišča
Najprej na diagramu h,x določimo točko pod ciljno točko v bližini linije nasičenosti. Pred vlaženjem je treba najprej zagnati gretje. Nato se doseže točka pod ciljno točko z maksimalnim vlaženjem. Ker gre za adiabatno metodo, pri kateri se temperatura med vlaženjem znižuje, je treba za doseganje ciljne točke znova aktivirati gretje.

Proces vlaženja pri regulaciji rosišča se izvaja v območjih z zelo visoko relativno zračno vlažnostjo. Višja ko je relativna zračna vlažnost, težje je vlažiti zrak. Poleg tega potreba po segrevanju pred in po procesu vlaženja zahteva dva grelna registra v klimatskem sistemu. Tako je regulacija rosišča energetsko manj učinkovita.


Delovanje regulacije entalpije
Zato je primernejša energetsko učinkovitejša različica z regulacijo entalpije. Pri tej metodi se zrak najprej segreje na ciljno temperaturo, ki se ji prišteje temperatura, potrebna za postopek adiabatnega vlaženja.

Z adiabatnim vlaženjem se nato natančno doseže ciljna točka, pri čemer se temperatura zraka zniža za prej vračunano vrednost. Z izvajanjem procesa v območju z visoko temperaturo in nizko relativno vlažnostjo je vlaženje mogoče izvesti zelo preprosto in z manjšo porabo energije.