Odvlaževanje kondenzata

x

Preprosta razlaga vlaženja zraka:

Kaj je kondenzacijski razvlaževalnik zraka?


Definicija

Kondenzacijski razvlaževalnik zraka je razvlaževalnik, ki po naravnemu načelu delovanja kondenzacije odvaja vlago iz zraka.

Način delovanja kondenzacijskega razvlaževalnika zraka

Hladnejši kot je zrak, manj vlage lahko veže nase. Pri 20 °C tako to znaša največ 14,7 grama vode na kilogram suhega zraka. Pri 5 °C pa je ustrezna maksimalna vrednost le še 5,4 grama vode na kilogram suhega zraka.

Za primer vzemimo stanje zraka pri temperaturi 20 °C, kjer je absolutna vlaga 10 g na kg suhega zraka, relativna vlažnost pa znaša 69 %. S hlajenjem zraka se pri 14 °C doseže linija rosišča ter tako tudi maksimalna količina vlage, ki jo zrak še lahko prevzame. Pri temperaturi 5 °C tako zrak oddaja skupaj 5 gramov vode na kilogram suhega zraka.

Pojav kondenzacije vode pri hitremu hlajenju zraka dobro poznajo vsi, ki nosijo očala. Če pozimi človek s hladnimi očali vstopi v topel prostor, se zrak ob steklih nenadoma ohladi in zračna vlaga kondenzira. Zato se stekla očal orosijo. Pri kondenzacijskih razvlaževalnikih vlage pa se naravno načelo kondenzacije vlage mehansko izvaja na hladnih površinah s pomočjo hladilnega krogotoka. Ventilator oziroma prezračevalnik tako zrak, ki ga je treba razvlažiti, potiska čez hladno površino, ki je sestavljena iz več lamel, kjer voda kondenzira in kaplja v posodo za kondenzat.

Nizka temperatura ob hladilnih lamelah nastaja s pomočjo zaprtega hladilnega krogotoka po načelu toplotne črpalke. Ohlajeni in razvlaženi zrak se na koncu znova segreje v kondenzatorju in zaradi višje temperature lahko znova prevzema vlago iz okolice. Uporaba kondenzacijskih razvlaževalnikov zraka je še posebej priporočljiva za uporabo pri visokih vrednostih relativne vlažnosti in srednjih do visokih temperaturah, kot na primer v bazenih.

Dimenzioniranje

Po računski oceni potrebne zmogljivosti razvlaževanja za konkreten primer uporabe lahko izberemo ustrezen razvlaževalnik s pomočjo ustreznega diagrama zmogljivosti. Zmogljivost in stopnja učinkovitosti kondenzacijskih razvlaževalnikov zraka rasteta z naraščajočo temperaturo in s padajočo temperaturo znatno padata. V tehnični dokumentaciji so ob upoštevanju zmogljivosti običajno navedene standardne vrednosti pri 30 °C in 80 % r. v., občasno pa tudi pri 27 °C in 60 % r. v. Pogosto je navedena maksimalna zmogljivost razvlaževanja pri 35 °C in 80 % r. v. Ti podatki pa glede konkretne uporabe pogosto ne zadostujejo za ustrezno oceno, če izbrana naprava v načrtovanih pogojih dejansko zagotavlja potrebno zmogljivost razvlaževanja. Večina proizvajalcev zato priloži diagrame zmogljivosti, s pomočjo katerih je mogoče natančno določiti dejansko zmogljivost razvlaževanja v danih pogojih. Primer: kondenzacijski razvlaževalnik zraka je v dokumentaciji predstavljen z zmogljivostjo razvlaževanja 40 l/24 ur pri 30 °C in 80 % r. v. Skladno z izračunom, bi moralo razvlaževanje pri 20 °C in 60 % r. v. znašati 20 l/24 ur. Dejansko zmogljivost razvlaževanja je tako v želenih pogojih glede na predstavljeni diagram zmogljivosti proizvajalca brati, kot sledi:

Preverjanje omejitev uporabe

Kondenzacijski razvlaževalniki zraka so primerni praviloma za delovanje do pribl. 45 % r. v. in pri temperaturi od 5 do 36 °C. Za delovanje v drugačnih pogojih se obrnite na proizvajalca ali uporabite adsorpcijski sušilnik.

Zvišanje temperature

Zvišanje temperature: Vsi kondenzacijski razvlaževalniki zraka oddajajo toploto iz hladilnega krogotoka, motorjev prezračevalnikov in notranje elektrike v zrak v prostoru, kar lahko glede na velikost naprave vodi do minimalnega zvišanja temperature prostora ali pa do zelo velike dodatne toplotne obremenitve. Ta učinek je v mnogo primerih pričakovano zanemarljiv ali celo zaželen (npr. v bazenih), vendar pa v določenih primerih lahko povzroča težave. Zato je pri večjih napravah in temperaturno občutljivih uporabah treba upoštevati ta temperaturni vidik.

Kakovost zraka v prostoru

Kondenzacijski razvlaževalniki zraka so praviloma namenjeni za delovanje v običajnih pogojih zraka v prostoru, kar pomeni, da niso primerni za agresiven in s škodljivimi snovmi obremenjen zrak. Snovi, kot sta klor in ozon, lahko vplivajo na sestavne dele in tako naprave hitro poškodujejo. Razvlaževalniki zraka v bazenih so zato standardno zaščiteni proti kloru s posebnimi ukrepi. Nekateri proizvajalci lahko dobavijo posebne naprave za industrijsko rabo, ki vsebujejo zaščitne premaze proti kislinam ali slanemu zraku.

Montaža

Kondenzacijski razvlaževalniki zraka so na voljo v mobilni ali stacionarni izvedbi. Mobilne naprave skoraj izključno delujejo s prostim izpihovanjem, medtem ko je večje industrijske razvlaževalnike mogoče dodatno priključiti na omrežje zračnih kanalov. Tu pa je treba paziti na razpoložljivi tlak.