adac

x

Andrej Arnold, Condair GmbH
Auvtor: 
Andrej Arnold, Prodaja 
Regionalni center jug


Inteligentna kombinacija dveh adiabatnih metod: desno nizkotlačne molekularne atomizacijske šobe, levo patentirana izhlapitvena enota iz kakovostne keramike.

Pregled sistema Condair DLCentrala ADAC, München: Higiena je odgovornost

Hibridno vlaženje zraka – odlična kombinacija dveh adiabatnih metod vlaženja


Leta 2012 odprta 93 m visoka stavba ADAC na Hansastraße v Münchnu je prava arhitekturna in tehnična poslastica. Na bruto površini 129.500 m2 na posamezno nadstropje dela približno 2400 ljudi, ima pa tudi lasten radijski in TV- studio, konferenčno središče, razstavni prostor, dva računalniška centra v kleti in lastno tiskarno. Zaradi posebnih zahtev so uporabili hibridno vlaženje zraka podjetja Condair.

Več kot tisoč oken stavbe ADAC, ki jo je zasnoval arhitekturni biro Sauerbruch Hutton, se lesketa v 22 barvah zaradi delnega sitotiska in barvnih profilov zasteklitve. Stavba si je tako hitro pridobila vzdevek »sendlinška zvezda«. Dvojno zastekljena fasada poskrbi za dovod svežega zraka, v notranjosti nameščene žaluzije pa ščitijo stavbo pred prekomerno sončno svetlobo in hkrati preprečujejo zastajanje toplote. Poleg daljinskega ogrevanja in geotermalne energije s toplotnimi črpalkami so uporabili tudi aktivacijo betonskega jedra, naravno prezračevanje, rekuperacijo toplote in sončne celice, vse skupaj pa upravlja dodelan sistem avtomatizacije.

Tiskarna in računalniški center izpolnjujeta posebne zahteve Za optimalno proizvodnjo v tiskarni sta nujna čim bolj konstantna temperatura prostora kot tudi zračna vlažnost, saj drugače lahko pride do resnih motenj. To so predvsem deformacije papirja, torej spremembe dimenzij, ki otežujejo ali onemogočajo obdelavo. Papir, ki je narejen iz rastlinskih vlaken in zato higroskopičen, vlago oddaja v zrak v prostoru. Dodatna težava so elektrostatični naboji zaradi nizke zračne vlažnosti, kar povzroči, da se papir (ali sintetični material) sprijema in zato ne teče več pravilno skozi tiskarske stroje. Za obdelavo papirja je optimalna stopnja ravnotežne vlažnosti med 50 in 60 % relativne vlažnosti.
Pri računalniških centrih je relativno zračno vlažnost treba obravnavati skupaj z uporabljenimi metodami hlajenja, v splošnem pa mora biti med 40 in 60 %. Nižja zračna vlažnost tudi v tem primeru povzroča elektrostatični naboj in poškodbe. Visoka zračna vlažnost lahko povzroči korozijo električnih/elektronskih komponent.

Dobro počutje zaposlenih
Pri tem seveda ne gre pozabiti na dobro počutje zaposlenih pri takih področjih uporabe. Za človeka je najugodnejše temperaturno območje med 19 in 23 °C pri relativni zračni vlažnosti med 40 in 60 %. Pravilna zračna vlažnost zmanjša tudi vsebnost prahu v zraku.

Način delovanja hibridnega vlažilnika zraka
Hibridni vlažilnik zraka uporablja dve adiabatni metodi za vlaženje zraka. Atomizacijska enota in izhlapitvena enota se uporabljata vzporedno, ta kombinacija pa trajno odpravlja težave, ki se pojavijo pri izolirani uporabi. Izhlapitvena enota je sestavljena iz zelo poroznih, odpornih keramičnih elementov z veliko notranjo površino. Te se enakomerno in po celotni površini vlažijo z molekularnimi atomizacijskimi šobami. Šobe s polnim stožcem se napajajo z demineralizirano vodo iz majhne črpalke za povečanje tlaka s pripravljeno vodo (med 4 in 8 bar). Pri uporabi sistema za pripravo vode s frekvenčno modulirano črpalko tu ni potrebna uporaba črpalke za povečanje tlaka.

Izjemne higienske funkcije in izpiranje Zaradi higienskih razlogov se voda za vlaženje po zmanjšanju trdote demineralizira z napravo za reverzno osmozo. Poleg tega je potrebno učinkovito, preventivno razkuževanje vode, da preprečite širjenje mikrobov. Koncept HygienePlus podjetja Condair s patentirano ionizacijo srebra se je na tem področju izkazal kot trajna rešitev za zagotavljanje higiene. Elektronska regulacija s samodejnim nadzorom kapacitete zagotavlja natančno odmerjanje z neprestanim protimikrobnim delovanjem. Keramične plošče je mogoče zlahka odstraniti in jih očistiti z visokotlačnimi čistilniki (do 30 bar). Tako so trajno uporabne. S kombinacijo atomizacije in izhlapevanja se dovedena vlažilna voda optimalno izkoristi, tvori pa se tudi zelo malo presežne vode, ki jo je tako mogoče tudi iz higienskih razlogov odvajati. Da bi preprečili nastajanje stoječe vode, se vsak atomizacijski krogotok, ki ni aktiven, samodejno izprazni prek ustreznega atomizacijskega ventila.
Če je presežena kapaciteta dovodne vode ali če vlažilni sistem več kot 23 ur ne dobi zahteve za delovanje, se odpre izpiralni ventil, tako da se za določen čas s svežo demineralizirano vodo izpira dovod demineralizirane vode kot tudi vodi v centralni enoti. Sistem Condair DUAL 2, uporabljen pri ADAC, ima higienski certifikat SGS Fresenius, združenje Hauptverband der Berufsgenossenschaften (BG) pa mu je podelilo nagrado za optimalno higieno in varnost naprave.

Zanesljiva uporaba pri ADAC: Condair Dual 2 V »sendlinški zvezdi« že od leta 2011 zanesljivo deluje 5 hibridnih vlažilnikov zraka z zmogljivostjo 4000 m³/h – 24.000 m³/h, ki oskrbujejo tiskarno in računalniški center.
Načrtovanje prezračevalne tehnike je izvedlo podjetje NEK Beratende Ingenieure, za izvedbo je bil pooblaščen proizvajalec prezračevalnih naprav Huber + Ranner GmbH iz Pockinga, za gradnjo prezračevalnega sistema pa takratno podjetje YIT Germany GmbH. Vlažilnike zraka je na gradbišču ADAC v centralno klimatsko enoto vgradilo podjetje Huber + Ranner GmbH. Zaradi visokih higienskih zahtev za vlaženje zraka vlažilnike zraka navadno vgrajuje samo podjetje Condair. V načrtovanem obratovanju ima vsak vlažilnik zraka porabo samo 155 W.

Izboljšani naslednik: Condair DL Z izkušnjami projekta ADAC ter drugih projektov smo nadgradili sistem Condair Dual 2, ki je bil do takrat najuspešnejši sistem za adiabatno vlaženje zraka. Rezultat je na tržišče prišel leta 2014 kot Condair DL. Cilj razvoja sistema Condair DL je bil kar najboljše zagotavljanje kakovosti. Konstrukcijske rešitve podrobnosti delujejo preventivno in preprečujejo nenadzorovano rast mikrobov v celotnem vlažilniku zraka. Patentirani postopek HygienePlus poskrbi za zdrav zrak in trajno higieno. Higienska kakovost tega sistema je bila preizkušena v praksi, neodvisne organizacije z javno odgovornostjo pa so jo dokazale in nagradile.
Nova naprava je z najmanjšo dolžino 600 mm še kompaktnejša, kar smo dosegli predvsem z razporeditvijo izhlapevalne keramike po celotni površini in novimi molekularnimi atomizacijskimi šobami z nizkim tlakom. Tako je mogoče celotno vlažilno komoro skrajšati, s čimer se doseže občuten prihranek materiala.

Andrej Arnold, dipl. inž. (FH), Regionalni center jug 

Več o hibridnem vlažilniku zraka Condair DL