Condair ME

Učinkovito hlajenje
Hladilec izhlapevanja Condair ME

 Adiabatic Cooling Condair ME

Adiabatno hlajenje

Posredno hlajenje z izhlapevanjem v klimatskih sistemih je eden izmed načinov za ustvarjanje regenerativnega hlajenja.

Toplota izhlapevanja, ki je potrebna za fazno spremembo vode, se odstrani iz zraka in povzroča želeno hlajenje.


Adiabatic Cooling Diagram

Pomemben prihranek energije

Učinek hlajenja, ki je dosežen za izstopni zrak, se prenese na vstopni zrak. Klasične naprave za hlajenje in akumulatorji za hlajenje so torej lahko zasnovani tako, da so bistveno manjši in stroškovno učinkovitejši.

Poleg tega se znatno znižajo tudi tekoči obratovalni stroški za hlajenje stavbe.


Removable Evaporation Bodies


Odstranljiva ohišja za izhlapevanje

Če hladilnik na izhlapevanje ni potreben dlje časa (npr. v kurilni sezoni), se prenosni medij lahko odstrani in tako zmanjša zračni upor.

.